Cookies

Informace, včetně souhlasu, o zpracování osobních údajů prostřednictvím Cookies

1. Správce osobních údajů Graceland Science, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
• fungování webových stránek;
• přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
2. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
Cookies pro přizpůsobení a cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@carun.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
• Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
• Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
• Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem, Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00;
• Poskytovatelem služby Facebook Business Manager, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025

8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
• služba Google Analytics vyhodnocuje návštěvnost webových stránek;
• služba Google Adwords, Sklik a Facebook Business Manager je využívá pro cílení reklamy na konkrétního uživatele a zpětné oslovování formou remarketingu.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas se zpracováním zpět,
• požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
• požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
• vykonat své právo na přenositelnost údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo se domáhat ochrany u soudu.

10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující data uložená v cookie návštěvníka / klienta:
• datum a čas vytvoření cookie
• ID poslední navštívené kategorie výpisů produktů
• ID nedávno zobrazených produktů jako seznam oddělených čárkami
• zda je zaškrtnuto políčko „Smluvní podmínky“ (1 pokud má a 0, pokud nemá)
• ID hosta návštěvníka, pokud není přihlášen
• ID připojení aktuální návštěvy návštěvníka
• ID zákazníka při přihlášení
• příjmení prihlašeného zákazníka
• jméno prihlašeného zákazníka
• zda je zákazník přihlášen
• e-mailová adresa, se kterou se zákazník přihlásil
• kontrolní součet Blowfish použitý k určení, zda byl soubor cookie upraven třetí stranou

Zákazník bude odhlášen a soubor cookie smazán, pokud kontrolní součet neodpovídá.