Cookies

Information about the processing of personal data through cookies (including consent)

1. Správce osobních údajů Graceland Science, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
• fungování webových stránek;
• přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas.
2. Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů.
Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).
Cookies pro přizpůsobení a cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@carun.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
• Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
• Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
• Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem, Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00;
• Poskytovatelem služby Facebook Business Manager, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025

8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
• služba Google Analytics vyhodnocuje návštěvnost webových stránek;
• služba Google Adwords, Sklik a Facebook Business Manager je využívá pro cílení reklamy na konkrétního uživatele a zpětné oslovování formou remarketingu.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas se zpracováním zpět,
• požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
• vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
• požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
• vykonat své právo na přenositelnost údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo se domáhat ochrany u soudu.

10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující data uložená v cookie návštěvníka / klienta:
• datum a čas vytvoření cookie
• ID poslední navštívené kategorie výpisů produktů
• ID nedávno zobrazených produktů jako seznam oddělených čárkami
• zda je zaškrtnuto políčko „Smluvní podmínky“ (1 pokud má a 0, pokud nemá)
• ID hosta návštěvníka, pokud není přihlášen
• ID připojení aktuální návštěvy návštěvníka
• ID zákazníka při přihlášení
• příjmení prihlašeného zákazníka
• jméno prihlašeného zákazníka
• zda je zákazník přihlášen
• e-mailová adresa, se kterou se zákazník přihlásil
• kontrolní součet Blowfish použitý k určení, zda byl soubor cookie upraven třetí stranou

Zákazník bude odhlášen a soubor cookie smazán, pokud kontrolní součet neodpovídá.