Zdravotnické prostředky

_

  • Provedení registrace osob
  • Notifikace zdravotnických prostředků
  • Příprava na certifikaci u notifikované osoby
  • Konzultace k potřebné dokumentaci