Léčebné konopí

_

  • Notifikace produktů z léčebného konopí u TGA (Therapeutic Goods Administration) v Austrálii
  • Konzultace k produktové dokumentaci dle norem TGO 93 a TGO 100
  • Konzultace k obalům a příbalovým informacím
  • Zajištění laboratorních testů
  • Konzultace k získání oprávnění k nakládání s omamnými a psychotropními látkami (OPL)